Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
© Copyright 2014 - Helsingland mot rasism - All rights reserved


Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org
Stöveltrampmentaliteten har börjat öka igen i Sverige
Senaste EU valet pekar på en skrämmande utveckling när fascist- och nazist inspirerade grupperingar får ökat förtroende här i Sverige och i Europa. För mig som har upplevt Hitler och andra världskriget är detta synnerligen allvarligt att människor i dagens upplysta demokratiska samhälle uppmuntras till rasistiska värderingar. Frågan är så klart retorisk, men befogad. Vet dagens människor inte om - de som i dag uppträder som fascister/nazister - att omkring 6 miljoner judar mördades, att ett oräkneligt antal romer miste livet, att psykiskt och fysiskt handikappade utsattes för ”dödshjälp”. Homosexuella sattes i koncentrationsläger eller kastrerades, att böcker brändes på bokbål, att konst klassades som ”degenererad”, att yttrandefriheten upphörde - Allt detta under nazismens härjningar?

Alla vi svenskar kan spåra vårt ursprung till någon som har vandrat in utifrån. Det är värt att påminna om, när fascister och nazistsympatisörer står på gator och torg och skriker om vad som är ”ursvenskt”. SD som vill värna om den svenska kulturen och tycker att inga andra än svenskar ska ha rätt att leva i Sverige. Men resonemanget haltar betänkligt. Ända sedan vikingatiden har människor invandrat till Sverige. Bortsett från några få år under 1800-talet har Sverige haft en nettoinvandring under hela sin historia. Sett ur det perspektivet är just invandring en av de mest svenska företeelser som finns. Och alla vi människor på detta klot härstammar från Afrika i tidernas begynnelse. Så vad är genuint svenskt?

Nu försöker ju SD slå blå-gula dunster i ögonen på folk och hävdar att man inte alls har rasistiska fördomar. Men verkligheten talar ett annat språk. En partikultur där medlemmar upplever att det är okej att häva ur sig saker som inget annat parti skulle acceptera. Partiet vill värna om vad man definierar som svenskhet och de traditioner partiet ser som svenska; traditioner partiet menar håller på att gå förlorade.
Sverigedemokraterna-SD grundar sin ideologi på en 1800-talsnationalism och en pervers tolkning av folkhemstanken. Partiet kämpar för att återskapa ett utopiskt Sverige som aldrig har funnits. Enligt Sverigedemokraterna var det svunna Sverige ett tryggt, lugnt och lyckligt land. Den främsta anledningen till detta var att det svenska folket var "homogent". Enligt Sverigedemokraterna är den homogeniteten på väg att urholkas på grund av invandringen.

Att SD är ett parti som säger sig bekämpa kriminalitet har en rad kvinnomisshandlare, hembrännare och rånare bland kandidaterna tyder på en häpnadsväckande dubbelmoral. Att ett parti som säger sig företräda de skötsamma svenskarna och säger sig stå för demokratiska ideal har kandidater som tipsar om våldsförhärligande rasistisk litteratur på nätet och har aktivister som går i nazistiska demonstrationer, visar ännu en gång att SD trots allt svammel har svårt att dra gränsen mot nazismen. Och glöm inte den sk ”järnrörsskandalen” i Stockholm 2010.
   

Jag blir så ursvenskt förbannad varje gång jag slår på TVn  och ingen svensk i sikte så långt ögat når!
Ja rasismen är på framfart. Är själv gift med en Amerikansk färgad kvinna sedan 25 år och har bott "over there" i ca 12 år. Och i USA är ju rasismen ständigt närvarande. Men efter att ha sett Uppdrag granskning för ett tag sedan angånde den växande nazismen / rasismen här i Sverige där mörkhyade människor blir mördade och misshandlade pga sin hudfärg - skrämde det oss verkligen, eftersom vi alla vet synsättet som ligger till grund för dessa rasistiska värderingar.

Trodde i min enfald att detta inte var möjligt i demokratins Sverige. Jag förstår inte hur det kan vara möjligt att grupper som dessa överhuvudtaget kan tillåtas att existera. Ja, vi bor i en demokrati, men även där måste det finnas regler och lagar för vad som är tillåtet och accepterat.

Alla vi människor med någorlunda sunt förnuft måste ena oss och ta ställning för mänskliga rättigheter enligt FNs deklaration och hindra dessa rasister i deras framfart. Alla människor har lika värde oavsett hudfärg, bakgrund, tillhörighet och är den grundtanke som all folkrätt vilar på, formuleringar på detta tema återkommer ständigt i internationella konventioner.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”


Artikel 2: ”Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

i artikel 4 B uppmanar alla konventionsstater att:
olagligförklara och förbjuda organisationer..., som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer... som en brottslig handling, straffbar enligt lag.”
Detta är anledningen till att varje demokratiskt och sunt tänkande människa måste oroa sig för SD partiets ökade stöd och fundera på vad det innebär när vi pratar demokrati. Att vi tillsammans står upp i en enad front och motarbetar detta främlingshat.

Därför är det på tiden att dessa rasistiska partier och organisationer förbjuds att lagligt existera enligt FNs artikel 4B som Sverigen underteckande 1969.

   
Människan är den egoistiska apan

Vi är ju alla själva djur och härstammar alla från Afrika en gång i tidernas begynnelse

Einstein sade det bäst om den idioti som präglar vårt samhälle:

"Endast två saker är oändliga. Universum och mänsklig dumhet,
och jag är inte säker på universum".SÅ TA STÄLLNING NU MOT RASISM

SVERIGE - EN FÖR ALLA. ALLA FÖR EN!
Som Martin Luther King Jr sade: ”I have a dream”
> Opinion