Om du har frågor eller funderingar om rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige

If you have questions or concerns about racism and xenophobia in Hälsingland and Sweden
Kontakta oss    Contact us
Berätta för oss om dina frågor och funderingar som du har rörande rasism och främlingsfientlighet och som du vill veta mera om!

Genom att göra goda gärningar mot rasism  är du med och skapar ett samhälle med mångfald, tolerans och öppenhet, där alla samverkar för ett bättre Sverige.
Vi kommer tillbaks till dig inom 24 timmar. Tack för ditt intresse

             HÄLSINGLAND - EN FÖR ALLA. ALLA FÖR EN.
Namn:  Name

email   E-post

Land:  Country

Kommentar
Comments

Click for new image
Av säkerhetsskäl v.v skriv in visade 5 tecken i boxen innan
du klickar på - Kontakta oss
Av säkerhetsskäl v.v skriv in visade 5 tecken i boxen innan
du klickar på - Kontakta oss
For security reasons enter the 5 characters shown in the box before you click on - Contact us

Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige
© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved
Vi är Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: contact@helsinglandmotrasism.org
Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
Swedish
English
                I am not a racist, but ...
      Stand together against racism
Tell us about your questions and concerns that you have about racism and xenophobia and about which you want to know more!

By doing good deeds against racism, you help create a society with diversity, tolerance and openness, where everyone works together for a better Sweden.
We will get back to you within 24 hours. Thank you for your interest


   HÄLSINGLAND - ONE FOR ALL  ALL FOR ONE.
Now we take a stand together against intolerance, racism and xenophobia in Hälsingland and Sweden