Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
© Copyright 2014 - Helsingland mot rasism - All rights reserved


Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org
Mot en växande rasism och fascism
Artikel i Ljusnan:  <http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/mot-en-vaxande-rasism-och-fascism>

En för alla. Alla för en. Det är mottot för den Internationella grupp i Ovanåkers kommun, som har bildats för att främst jobba mot rasism och fascism. Gruppen har också presenterat en aktionsplan i tio steg mot rasism och fascism. Gruppen anser att det är i vardagen som man måste föra den antirasistiska kampen hårdast och mest konsekvent. Den anser att en väg att gå är att bilda lokala grupper. Grupper som träffas och arbetar tillsammans enade mot den rasism och fascism som nu växer sig starkare i Sverige och övriga Europa och som hotar demokratin.

- Vad som fick mig att hoppa med i den här gruppen var att jag såg att någon eller några hade kladdat hakkors på en parkering i Edsbyn och spritt Hitler-bilder. Jag tyckte det var rent förfärligt och skrämmande, säger Hans-Åke Träff.
- Några av de saker vi vill jobba med är att möta de olika argument som är riktade mot invandring, sprida kunskap och öka förståelsen för människor med olika bakgrunder. Vi vill sätta i gång tankar. Man ska behandla andra, som man själv vill bli behandlad, säger Carl Bopparmark.

Även Louise Brooks, som ursprungligen kommer från USA och som där mött rasism i olika former mot de färgade, är med i Internationella gruppen. Louise kommer på lördag den 11 april att på engelska föreläsa om några av 1900-talets främsta förgrundsgestalter som kämpade för de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Föreläsningen hålls i ABF:s lokaler i Edsbyn och handlar om Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela.
- Kampen som Gandhi, King och Mandela förde måste fortsätta, säger Louise Brooks.

En allvarlig utveckling, som FN har uppmärksammat och kritiserat, är att hatbrotten mot främst muslimer och judar ökar i vårt land. FN noterar också växande våld mot kvinnor och etnisk diskriminering i Sverige. FN vill därför att Sverige inrättar en nationell institution som övervakar de mänskliga rättigheterna. FN har vidare uppmanat regeringen att förbjuda rasistiska och extremistiska organisationer.

Internationella gruppen i Edsbyn vill dra sitt strå till stacken.
- Vi måste aktivt jobba med att aktivt förebygga rasism. Det behöver vi göra här i Ovanåkers kommun också, säger Hans-Åke Träff. Aktionsplanen innehåller tio steg eller punkter.

Det första steget handlar om större vaksamhet gentemot rasism/fascism och det andra om att bedöma rasism och diskriminering och att övervaka fastlagda riktlinjer.
Aktionsplanen tar också upp behovet att ge stöd till eller skapa grupper för att hantera hatbrott och konflikthantering, behovet att främja kulturell mångfald och att utmana rasism och diskriminering genom utbildning. Vidare handlar det om att ge bättre stöd till offer för rasism och diskriminering och jobba för ökad delaktighet av bättre informerade innevånare.

Man vill se kommunen som en aktiv förespråkare för jämställdhetspraxis och att kommunen åtar sig att vara en jämställd arbetsgivare. Man vill också se aktiva åtgärder mot bostadsdiskriminering.
> Opinion