Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans

© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved
We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: contact@helsinglandmotrasism.org

Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige
Nedan följer ett antal kommuner, aktörer och organisationer som har tagit avstånd mot rasism och fascism och som beskriver hur arbetet beskrivs på ett aktivt och inspirerat sätt.
Aktörer mot rasism
Nedan följer ett antal kommuner, aktörer och organisationer som har tagit avstånd mot rasism och fascism och som beskriver hur arbetet beskrivs på ett aktivt och inspirerat sätt.
Europeiska koalitionen av städer och kommuner mot rasism

Den internationella koalitionen av städer mot rasism är ett initiativ som startades av Unesco 2004 och lanserades i samband med Fjärde europeiska stadskonferensen för mänskliga rättigheter i Nürnberg 9-10 december 2004,för att skapa ett nätverk av städer/kommuner som vill utbyta erfarenheter för att förbättra sina handlingsprogram.

Svenska Kommuner som deltar i nätverket: Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Huddinge, Kalmar, Lund, Malmö, Mora, Nyköping, Sundbyberg, Säter, Södertälje, Trelleborg, Piteå, Uppsala, Växjö och kommunerna i Örebro län.
Dessutom deltar
Diskrimineringsombudsmannen (DO) i nätverket.

Läs mer: > Nätverk mot rasism
Fotboll Mot Rasism.  Ge rasismen rött kort !

Ge Rasismen Rött Kort (GRRK) är en kampanj där fotbollsföreningar, spelare och åskådare kraftfullt tar avstånd från rasism och andra former av intolerans och diskriminering på och runt Sveriges fotbollsplaner.

Läs mer: www.arvsfonden.se/projekt/beslut-om-nya-projekt

Centrum mot rasism

Centrum mot rasism är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell paraplyorganisation som arbetar mot rasism.

Läs mer: > http://www.cmr.nu/centrum/vara-medlemsorganisationer/

Ungdom mot rasism

Inom Ungdom Mot Rasism finns det flera olika sätt DU kan engagera dig på. Engagera dig för en av samhällets viktigaste frågor och du får möjligheter att nå inflytandenivåer som du annars skulle gå miste om. Du väljer själv nivån på ditt engagemang; vare sig det handlar om ett passivt stöd eller ett aktivt engagemang inom riksorganisationen så är ditt medlemskap ett stort stöd i den antirasistiska kampen som vi driver.

Läs mer: > http://www.umr.nu/engagera/

Sverige mot rasism

Sverige mot rasism  är en nationell samarbetsorganisation för enskilda organisationer som arbetar mot rasism och diskriminering. Här hittar du våra medlemsorganisationer och andra aktörer i Sverige.

Läs mer: > https://sverigemotrasism.nu

Musiker mot rasism


Läs mer: > http://musikermotrasism.se


ENAR foundation
(på engelska)

The first anti-racism foundation in Europe, the ENAR Foundation was set up by the European Network Against Racism


Läs mer: > http://www.enarfoundation.eu/


”Inte rasist, men…”

Granskar Sverigedemokraterna och visar upp den outtömliga källa till humor och fasa som partiet, och deras företrädare, står för.

Läs mer: > http://www.interasistmen.se/

Folkbildningsförbundet

Folkbildning mot rasism

Läs mer: > http://studieforbunden.se/medlemsservice/folkbildning-mot-rasism/
Jobbare mot rasism

Jobbare mot rasism - ett samarbete mot rasism i samhället och på jobbet

Läs mer: > http://www.jobbaremotrasism.se/


Organisationer mot rasism och diskriminering

Organisationer, aktionsgrupper och nätverk mot rasism och diskriminering

Läs mer: http://www.immi.se/organisationer/antirasistiska-organisationer


Centrum för rättvisa

Ingen ska behöva bli bortsorterad från skolan eller arbetslivet på grund av kön eller etnisk bakgrund.

Läs mer: > http://centrumforrattvisa.se/


EXPO

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Genom olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.

Läs mer: > http://expo.se/


RÖDA KORSET -Finland

Läs mer:

http://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial/hogstadier/veckan-mot-rasism


UMO - Ungdomsmottagning


Rasism är att behandla människor olika utifrån hur de ser ut, eller vad de har för bakgrund. Det kan ofta bero på fördomar, alltså att man tänker att några är på ett visst sätt, utan att man känner dem.

Läs mer: > http://www.umo.se/Vald--krankningar/Rasism/

Historien om rasism

Rasism grundas i gamla idéer om att mänskligheten kan delas upp i olika ”raser” som har vissa egenskaper och olika värde. En bidragande orsak till att det transatlantiska slaveriet kunde fortgå var just synen på afrikaner som en underlägsen ”ras”. Rastänkandet var också en viktig grund för Förintelsen och andra folkmord under 1900-talet.

Läs mer: > http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism

Lärarförbundet

Visa att du är för mångfald!

Läs mer: https://www.lararforbundet.se/artiklar/visa-att-du-ar-for-mangfald
FN-förbundet

Mer måste göras mot rasism i Sverige

Svenska FN-förbundet lämnar nu med stöd av 32 andra organisationer en rapport inför förhöret med Sveriges regering i
FN:s råd för mänskliga rättigheter

Läs mer: > http://www.fn.se/press/nyheter/mer-maste-goras-mot-rasism-i-sverige/