Vad är rasism, fascism och nationalism?
”De kallar sig nazister". Men vad vet de egentligen? Vet de inte vad som hände? Eller bryr  de sig inte? Frågan är så klart retorisk, men befogad. Vet inte de som i dag kallar sig nazister att omkring 6 miljoner judar mördades, att ett oräkneligt antal romer miste livet, att psykiskt och fysiskt handikappade utsattes för ”dödshjälp”, att homosexuella sattes i koncentrationsläger eller kastrerades, att böcker brändes på bokbål, att konst klassades som ”degenererad”, att yttrandefriheten upphörde?

Rasism är att behandla människor olika utifrån hur de ser ut, eller vad de har för bakgrund. Det kan ofta bero på fördomar, alltså att man tänker att några är på ett visst sätt, utan att man känner dem.
Demokratin kan aldrig tolerera rasism, fascism och främlingsfientlighet

Rasismen och nationalismen gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung. Rasismen är antidemokratisk.

Demokrati förutsätter att alla individer tillmäts samma värde och samma rättigheter.
Rasismen strider mot
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1. > Läs mera

"Nationalism är barnsligheten självt. Det är mänsklighetens mässling.”

                             - Albert Einstein
Ta några minuter och gör din
test genom att svara på 10 frågor om rasism
TESTA DIG!
VAD VET DU OM RASISM
När man talade om svensk högerextremism tänkte man ofta på nazistiska stollar med armbindlar och stövlar.
Att det alltid funnits en mer rumsren och verserad nazism/fascism har man länge bortsett från i det offentliga samhället. Men nu ökar stöveltrampsmentaliteten i Europa och Sverige.
SKRÄMMANDE!

Sortering är vad fascism handlar om. Att dela in människor i önskvärda och icke önskvärda, i över- och underordnade. Den är framförallt en ideologi som står i rak konflikt med demokratins syn på människor som jämlikar. En människa är en människa och vi äger alla samma värde. Människovärdet är okränkbart, oavsett om vi heter Kalle Johansson, Luther, Shemal, Marnisha eller Mohamad.

Genom att bekämpa rasismen försvarar vi även demokratin. Rasismen och den växande fascismen är ett tydligt och växande hot mot de värderingar som ligger till grund för ett civiliserat och demokratisk samhälle. De är ett hot mot oss alla - oavsett vilken hudfärg eller efternamn vi har eller var vi bor någonstans.

Trodde i vår enfald att detta inte var möjligt i demokratins Sverige. Hur det kan vara möjligt att grupper som dessa överhuvudtaget kan tillåtas att existera. Ja, vi bor i en demokrati, men även där måste det finnas regler och lagar för vad som är tillåtet och accepterat.

Alla vi människor med någorlunda sunt förnuft måste ena oss och ta ställning för mänskliga rättigheter enligt FNs deklaration och hindra dessa rasister i deras framfart. Alla människor har lika värde oavsett hudfärg, bakgrund, tillhörighet. Vi härstammar ju alla från Afrika en gång i tidernas begynnelse.

I artikel 4 B uppmanar FN alla konventionsstater att:

olagligförklara och förbjuda organisationer..., som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer... som en brottslig handling, straffbar enligt lag.” 

- En deklaration Sverige har skrivit under 1969. Men ingenting händer.

Detta är anledningen till att varje demokratiskt och sunt tänkande människa måste oroa sig för när SD, SvP, Nordfront och andra rasistiska organisationer ökar i stöd och fundera på vad det innebär när vi pratar demokrati. Att vi tillsammans står upp i en enad front och motarbetar detta främlingshat.
John Cleese om rasism:

Du förstår, om du är mycket, mycket dum,
hur kan du möjligen inse att du är mycket, mycket dum?
Du måste därför vara någorlunda intelligent för att förstå hur dum du är.
Vad vet du om rasism?
alla män och kvinnor på detta klot
är dina bröder och systrar
Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige

© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved
We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org
Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
  English