Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans

Om oss - "We are Hälsingland" mot rasism och fascism
Nelson Mandela
"Ingen människa är född att hata  en annan människa på grund av hudfärg, eller bakgrund, eller religion.
Människor lär sig att hata, och om de kan lära sig hata,
kan de också lära sig att älska, för kärlek kommer mera
naturligt till människans hjärta än det motsatta hatet"
Nelson Mandela kämpade mot rasism därför att rasism uppmuntrar och verkar för rasistisk överlägsenhet mellan en grupp människor över en annan grupp.
Rasismen gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung. Rasismen är antidemokratisk. Demokrati förutsätter att alla individer tillmäts samma värde och samma rättigheter. Rasismen strider mot FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1.  > Läs mera

Rasismen är globalt utbredd och det är svårt att arbeta med det på en stor skala, så därför finns det nu olika organisationer mot rasism som arbetar med lokala problem som rasism tar till sig. Att arbeta mot rasism kan vara väldigt svårt då rasismen inte alltid är helt uppenbar, och det handlar mycket om att lära ut och utbilda snarare än att direkt försöka motverka rasism aktivt. Det är trots allt människor som utövar rasism, så att utbilda och informera människor om vad rasism är, hur det kan motarbetas och vad för typer av rasism det faktiskt finns i samhället är därför ett av de många alternativ som finns när man vill motarbeta rasismen.

We are Hälsingland mot rasism och fascism arbetar inte helt oväntat inom Hälsingland men hjälper gärna till på andra håll vad gällande information och att delta i till exempel i demonstrationer och dylikt.
Nu om någonsin behöver vi antirasism och vi måste alla förstå att det är vårt ansvar att aktivt bemöta rasism, - i vardagen, i skolan, på arbetsplatsen och i politiken. Det finns inte längre möjlighet till passivitet.
"We are Hälsingland" är en enhetsfront som entydigt tar avstånd från och bekämpar den växande rasismen och fascismen. Den är partipolitiskt och religiöst obunden aktivistsida och nätverk för aktioner i Hälsingland.

Vi startade vårt arbete våren 2014 med anledning av att rasism och fascism börjar breda ut sig på gator och torg. Vad som verkligen tände oss och växte fram ur ett behov av att göra något meningsfullt när allt känns hopplöst,          var när vi upptäckte målade hakkors på parkeringar och Hitlermotiv klisterlappar uppsatta i Edsbyn.         
                                          Sedan november 2016 samarbetar vi med
"We are Dalarna"
"Nationalism är barnsligheten självt. Det är mänsklighetens mässling.

Albert Einstein
alla män och kvinnor på detta klot
är dina bröder och systrar
© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved
We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org

Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige
Demokratin kan aldrig tolerera rasism och fascism
  English