Vad kan jag själv göra mot rasism och främlingsfientlighet?
Uppmärksamma rasistiskt beteende

Det finns många sätt som du på egen hand kan arbeta med mot rasismen. Självklart får arbete i en större grupp en större effekt, men att arbeta på mindre plan kan även det ge mycket bra resultat. Att som ensam person konfrontera en situation som upplevs som rasistisk kanske inte är något alla vågar göra - och det är förståeligt, men att använda sig av sociala medier, att delta i antirasistiska demonstrationer och att helt enkelt visa sitt stöd för utsatta minoriteter - kan göra mycket.

Vidare så kan du också arbeta till exempel inom  dina egna kamrat- och släktkretsar eller anslut dig till redan etablerade organisationer på olika nivåer inom samhället som arbetar aktivt mot rasism. Uppmärksamma rasistiska beteenden, vare sig de är medvetna eller inte, och försök att utbilda och informera dig om vad som kan upplevas som rasistiskt eller ej. Ofta kan det handla om att många inte ens tänker på att de uttrycker sig eller gör något som upplevs som rasistiskt för att det helt enkelt har blivit så pass mycket vardag över det hela.

Det finns mycket mera rasism i samhället än vad man tror, och det är viktigt att arbeta mot den på alla plan, vare sig man arbetar mot den på en liten eller en stor nivå. samt att arbeta mot just dessa mindre vardagsrasistiska situationer samt större och etablerade grupper som öppet uttrycker rasistiska åsikter.

Grundidén är att alla är människor och att vara emot rasism är att vara för demokrati, så börja redan idag. Även de små insatserna gör stor skillnad när man ska motarbeta rasism. Lyckas du få en person att inse så kan den personen i sin tur också få fler att inse. Det är en process som kommer att ta tid, men till slut så är visionen att rasismen kommer att motarbetas helt och hållet, om så är möjligt.

Om du redan har engagerat dig mot rasism, berätta gärna för oss om ditt ställningstagande och vad du har gjort för att motarbeta rasism och fascism!

Beskriv dina aktiveter och vad du gjort genom att klicka på nedanstående länk, och fyll i formuläret:
RASISM
Det stoppas med mig
TA STÄLLNING NU. VAR MED OCH STOPPA RASISMEN HÄR OCH NU
HÄLSINGLAND - EN FÖR ALLA. ALLA FÖR EN!
Beskrivningen av rasism bygger på idén att människan kan delas upp i raser. En människas ras, menar man, förklarar vilket biologiskt arv varje människa har, och därav även olika beteenden och egenskaper. Människor delades alltså in i grupper efter egenskaper och beteenden “typiska” för deras raser. Men det finns inga raser.

De rasistiska tankarna bygger också på att vissa raser anses vara bättre och mer utvecklade än andra. Men också att de ”mest utvecklade” raserna har rätt att utnyttja andra raser för sin egen vinnings skull. Ett tydligt historiskt exempel på detta var hur de europeiska länderna byggde kolonier i övriga världen och började handla med slavar.

Ta några minuter och gör din
test genom att svara på 10 frågor om rasism
TESTA DIG!
VAD VET DU OM RASISM
Vad vet du om rasism?
© Copyright 2014 - Sverige/Hälsingland mot rasism - All rights reserved

Hälsingland och Sverige mot rasism. Edsbyn
E-post: contact@helsinglandmotrasism.org
Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige
Hälsingland och Sverige mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
English