Att enade stå emot rasism/fascism/nazism/nationalism
Senaste EU och svenska valet pekar på en skrämmande utveckling när fascist- och nazist inspirerade grupperingar får ökat förtroende här i Sverige och i Europa. För mig som har upplevt Hitler och andra världskriget är detta synnerligen allvarligt att människor i dagens upplysta demokratiska samhälle uppmuntras till rasistiska värderingar. Vet dagens människor inte om - de som i dag uppträder som fascister/nazister - att omkring 6 miljoner judar mördades, ett oräkneligt antal romer miste livet, psykiskt och fysiskt handikappade utsattes för ”dödshjälp”. Homosexuella sattes i koncentrationsläger eller kastrerades, böcker brändes på bokbål, konst klassades som ”degenererad”,och yttrandefriheten upphörde - Allt detta under nazismens härjningar? 


     pluton svea - stöveltramp ... Jävligt skön låt av pluton svea. låt sverige vara svenskt och stick hem blattar
”Stöveltrampsmentaliteten har börjat öka igen i Sverige och ute i Europa”
Därför måste vi nu - alla sunt tänkande människor - ena oss och stå starka emot rasism/fascism/nazism
Är detta det Sverige som vi kan se framför oss och vill ha?
Alla vi människor med någorlunda sunt förnuft måste ena oss och ta ställning för mänskliga rättigheter enligt FNs deklaration och hindra dessa rasister i deras framfart. Alla människor har lika värde oavsett hudfärg, bakgrund, tillhörighet och är den grundtanke som all folkrätt vilar på, formuleringar på detta tema återkommer ständigt i internationella konventioner.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
artikel 1:
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

Artikel 2:Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

i artikel 4 B uppmanar alla konventionsstater att:
olagligförklara och förbjuda organisationer..., som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer... som en brottslig handling, straffbar enligt lag.”
- Som Sverige har undertecknat

Detta är anledningen till att varje demokratiskt och sunt tänkande människa måste oroa sig för dessa organisationers ökade stöd och fundera på vad det innebär när vi pratar demokrati. Att vi tillsammans står upp i en enad front och motarbetar detta främlingshat. Att vi genomskådar svamlet och de blå-gula dunsterna om ett rasrent Sverige.
Einstein sade det bäst om den idioti som präglar vårt samhälle:

Endast två saker är oändliga. Universum och mänsklig dumhet,  och jag är inte säker på universum
Vi är ju själva djur och härstammar alla från Afrika en gång i tidernas begynnelse
Och alla män och kvinnor på detta klot är därför dina bröder och systrar

Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige
© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved
We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: contact@helsinglandmotrasism.org
Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
English
Facebook  
Vad är rasism?
Vad är svenskt?
alla män och kvinnor på detta klot  är dina bröder och systrar
En vis person är aldrig slav,
medan en dum och okunnig person är
slav under dumheten och okunnigheten.
“The greatest tragedy is not the brutality of the evil people,
but rather the silence of the good people”


  –  Martin Luther King Jr
Ta några minuter och gör din
test genom att svara på 10 frågor om rasism
TESTA DIG!
VAD VET DU OM RASISM
GODA GÄRNINGAR MOT RASISM!

Berätta om ditt ställningstagande och vad du kan göra mot rasism!

Genom att göra goda gärningar mot rasism och låta dem cirkulera är du
med och skapar ett samhälle med mångfald, tolerans och öppenhet.


HÄLSINGLAND - EN FÖR ALLA. ALLA FÖR EN.