© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved

We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: contact@helsinglandmotrasism.org
Ett samhälle där vi kan leva tillsammans på lika villkor mot rasism, fascism och högerextremism
För mångfald, tolerans och öppenhet!  En för alla - alla för en
Vår Mission och vision
I vår mission statement står det bland annat:

Alla har rätt till sin kultur och att utöva sin religion, oavsett var vi är födda någonstans.
-  Vi tror på en human flykting- och biståndspolitik.
-  Vi tror på mångfald och att den berikar samhället, social, ekonomisk och jämnställdhet för alla.
-  Vi tror på att kulturer och olika konstärliga uttrycksformer växer och frodas i mötet med varandra.
En vision om att skapa ett bättre samhälle för att påverka strukturer och normer. Men för att kunna förändra en struktur
behövs också de som vågar stå upp för sina åsikter och säga ifrån när de tycker att något är fel.
Diskriminering, hatbrott, hets mot folkgrupp och att myter bildas om exempelvis invandrare måste vi se som ett rasistiskt handlingsmönster som beror på något annat än okunskap. Det är ett strukturellt problem att människor utsätter vissa
grupper för dessa saker, oavsett om det är medvetna eller omedvetna handlingar. Alla som bidrar till att återskapa och
förstärka rasistiska strukturer kanske inte är rasister, men dessa handlingar bygger på tankar och idéer om att alla
människor inte är lika mycket värda, värderingar som finns kvar i vårt samhälle sedan lång tid tillbaka.

Det antirasistiska samhället är alltså ett samhälle som bygger på acceptans och inkludering. Där vi värnar om demokrati,
mångfald och alla människors lika värde. Det är ett samhälle som tillsammans arbetar mot diskriminerande strukturer och
för strukturer som skapar ett samhälle som är öppet för alla. Samhälle som präglas av vårt motto -
En för alla. Alla för en!
En bred folklig rörelse mot rasismen och fascismen

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet ska föras i en bred antirasistisk rörelse av alla de människor som försvarar allas lika värde, kämpar mot strukturell och statlig rasism och som vågar stå emot Sverigedemokraternas och andra organisationers människofientliga budskap. En sådan antirasistisk rörelse kräver ett starkt folkligt stöd från alla samhällsskikt. Vi välkomnar samarbete och det är vi tillsammans - partier, organisationer, företag, kyrkor och enskilda - som har huvudansvaret för att driva det antirasistiska opinionsarbetet.

Det går inte att bekämpa rasismen genom att låtsas som om den inte finns och därför uppmanar vi INTE folk till att stanna hemma när nazister/fascisterna demonstrerar. Vi ska visa att vi är många och det är vi som tar debatten med människor i deras vardag. Vi tar utmaningen där människor träffas och interagerar - på arbetsplatser,
i bostadsområden, skolorna, kyrkorna, i kassakön i butiken, på gator och torg. Ja var helst vi träffas-
Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige
För mångfald, tolerans och öppenhet!  En för alla - alla för en
Sverige mot rasism, främlingsfientlighet och fascism!
Sammanhållning, Gemenskap, Enighet, Mångfald, Tolerans, Öppenhet och Trygghet
Vilket Sverige vill vi ha?
English