Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
English
Facebook  

Vad är svenskt?
Rasister vill värna den svenska kulturen och tycker att inga andra än svenskar ska ha rätt att leva i Sverige
Men resonemanget haltar betänkligt
Alla vi svenskar kan spåra vårt ursprung till någon som har vandrat in utifrån. Det är värt att påminna om, när fascister och nazistsympatisörer står på gator och torg och skriker om vad som är ”ursvenskt”. SD som vill värna om den svenska kulturen och tycker att inga andra än svenskar ska ha rätt att leva i Sverige. Men resonemanget haltar betänkligt.

Ända sedan istidens slut har människor invandrat till Sverige. Bortsett från några få år under 1800-talet har Sverige haft en nettoinvandring under hela sin historia.
Sett ur det perspektivet är just invandring en av de mest svenska företeelser som finns. Och alla vi människor på detta klot härstammar från Afrika i tidernas begynnelse.
                                                                                                                     Så vad är genuint svenskt?
Sverigedemokraterna grundar sin ideologi på en 1800-talsnationalism och en pervers tolkning av folkhemstanken. Partiet kämpar för att återskapa ett utopiskt Sverige som aldrig har funnits. Enligt Sverigedemokraterna var det svunna Sverige ett tryggt, lugnt och lyckligt land. Den främsta anledningen till detta var att det svenska folket var "homogent". Enligt Sverigedemokraterna är den homogeniteten på väg att urholkas på grund av invandringen.
Invandring till Sverige

Om vi leker med tanken att vi fullt ut skulle låta traditioner styra urvalet av vem
som räknas som svensk följer ett par frågeställningar som man först måste
besvara. För det första: vem ska avgöra vilka traditioner det är som ska bli
normativa? Är det skåningarna eller norrlänningarna? Göteborgarna eller
stockholmarna? Lantisarna eller stadsborna? De kyrksamma eller ateisterna?

                       Detta vet vi nu om vår tidiga svenska historia:


De första som bosatte sig permanent i nuvarande Sverige efter istidens slut,
med start för ungefär 11700 år sedan, levde som jägare och samlare. De var
nära släkt med Europas övriga jägar- och samlarbefolkning. Jägarna från Sverige
visar också tydligt släktskap med en dna-analyserad individ i Sibirien som levde
för 24000 år sedan.
Många av Europas första jägare verkar ha varit ganska mörka jämfört med
dagens europeiska befolkning. Jägarindividerna från Gotland, Spanien och
Luxemburg har alla en genvariant som påverkar hudfärg, och som i dag nästan
bara finns hos mörkhyade afrikaner.


För 6000 år sedan vandrade jordbrukare in i nuvarande Sverige. De startade sin
resa för ungefär 10 000 år sedan i Mellanöstern, bland annat i gränsområdena
mellan Syrien och Turkiet. På sin vandring norrut blandades de sakta upp med
Europas befintliga jägarbefolkning. Man kan till exempel se att de nu undersökta
bönderna från Västergötland har stor andel jägar-dna.


Dagens svenska befolkning består till drygt hälften av gammalt ”jägar-dna” och till nästan hälften av gammalt ”bonde-dna”. Observera alltså att vi är en blandning av forntidens jägare och bönder, allihopa.
Våra förfäder har kommit från Afrika, via Mellanöstern. Det är så Sveriges och Europas tidigaste historia ser ut.


Finnländare är kända i Sverige från 1300-talet, framförallt i Uppland (mälarområdet). Genforskingen visar att befolkningen har 75% germanska gener och 25% mongoliska

På 1600-talet kom flera tusen valloner till Sverige. De rekryterades hit för att bygga upp och arbeta i de många järnbruken runt om i landet. I Uppland, Östergötland, Småland, Västmanland, Värmland och Västerbotten. Idag är det många som med stolthet berättar att de är vallonättlingar. Jag är en av dem.

Under medeltiden kom också framför allt tyska hantverkare och köpmän.
Seder, ritualer, högtider, konst och religion

Den svenska kulturen omfattar en rik historia av kulturella uttryck. Under medeltiden kom de flesta influenserna från den katolska kyrkan och den tyska kultursfären.
Fransk kultur hade ett starkt inflytande under 1700-talet, och under 1800-talet var det återigen den tyska kulturen som influerade mest.
                       Majstångsfirande 1400-talssed från Tyskland,   klä julgran 1600-talssed från Tyskland,   Santa Lucia firande -gammal italiensk tradition.
                                                                                                   Barock europeiska influenser 1500-1700 tal.                                                                                                              
Så vad är genuint svenskt?
Tillsammans skapar vi det svenska samhället
Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet i Hälsingland och Sverige

© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved
We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org