Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
   English
Facebook  

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade
med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.
FN: Oroande ökning av hatbrott i Sverige

I samband med minnesdagen om förintelsen 27 januari kommer också rapporter om en rad nazist aktioner av nazistiska Svenska motståndsrörelsen runt om i Sverige. Vad annat var att vänta?

Sverige har återigen för andra gången fått kritik om hur väl vi följer FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. Inför granskningen hade FNs kontor för mänskliga rättigheter sammanställt en rapport med kritik från flera FN­-kommittéer om ökande hatbrott, islamofobi, antisemitism, våld mot kvinnor och diskriminering av romer i Sverige.

Rapporter om ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige är djupt oroande. Diskriminering av romer, muslimer och migranter, hatbrott inklusive bränder mot moskéer och asylboenden bör särskilt uppmärksammas, speciellt i ljuset av allt fler neonazistiska och rasistiska rörelser som ökar i omfattning.

FN uttrycker även missnöje med att Sverige inte har en nationell institution som övervakar mänskliga rättigheter. Man uppmanar svenska regeringen att förbjuda rasistiska och extremistiska organisationer.

I artikel 4 B uppmanar FN alla konventionsstater att: ”olagligförklara och förbjuda organisationer..., som främjar och uppmanar
till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer... som en brottslig handling, straffbar enligt lag.” 

- En deklaration Sverige har skrivit under.

Detta är anledningen till att varje demokratiskt och sunt tänkande människa måste oroa sig för när SD, SvP, Nordfront och andra rasistiska
organisationer ökar i stöd och fundera på vad det innebär när vi pratar demokrati. Att vi tillsammans står upp i en enad front och motarbetar detta främlingshat

Så frågan kvarstår. När skall dessa rasistiska nazi partier, organisationer och grupperingar förbjudas i Sverige

                 Det är hög tid dessa rasistiska/fascistiska partier och organisationer FÖRBJUDS en gång för alla
                                                      Gör din röst hörd och ställ krav på politikerna NU
© Copyright 2014 - We are Helsingland mot rasism - All rights reserved

We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: contact@helsinglandmotrasism.org