Sverige mot rasism, främlingsfientlighet och fascism!
Sammanhållning, Gemenskap, Enighet, Mångfald, Tolerans, Öppenhet och Trygghet
  English
Vilket Sverige vill vi ha?

RASISTISKA SKÄMT
Rasism, främlingsfientlighet och intolerans hör inte hemma i Sverige
A fat racist and a skinny racist jump off a cliff. Who wins? Society

Why is a racist like a dog? Both mark their territory with Shit.

Why is a racist like a Racing commentator? Both start shouting when a new race starts

Have you heard the one about the racist who choked on Yogurt? He found out there was a foreign culture in it

How do you get a racist to laugh on a Sunday? Tell them a joke on Friday

How many Nazis does it take to change a light bulb? 100. 1 to change the bulb and 99 to deny it ever happened

How many racists does it take to change a light bulb? None, racists hate being enlightened

What does a racist and a drunk have in common? Whatever both say ends in a slur

Why do racists compete on skin colour? If they competed on brains they would lose.

A man walks into a Private Hospital for a Brain transplant. The doctor shows the patient 3 brains and 3 price tags next to each brain. The patient can choose which brain he wants.

1) A White man´s brain £500
2) A Black man`s brain £500
3) A Racists man´s brain
£2000

Patient asks why the Racist brain costs so much  Doctor replies “Cos. it’s never been used”

En förklaring till nassars och rasisters virrpannor med ärthjärnor tankeverksamhet


”En man kommer in till ett privat sjukhus för en hjärntransplantation, då han tycker att hans hjärna börjar bete sig underligt. Så, doktorn visar honom tre hjärnor, där prislappen ligger bredvid hjärnan, och patienten kan välja vilken hjärna han vill ha:

En vit mans hjärna = 5000 kr
En svart mans hjärna = 5000 kr
En rasists hjärna =
10000 kr

Så patienten frågar doktorn varför rasistens hjärna kostar dubbelt så mycket. Och doktorn svarar -”Därför att den aldrig har använts”

Hur många nassar behövs det för att byta ut en glödlampa? 100 stycken.  En för att byta ut glödlampan och 99 stycken för att förneka att det aldrig hände.

We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org
Så låt oss nu alla arbeta tillsammans för en bättre värld där alla människor ska ha frihet, lika värde och rätt till ett värdigt liv 
- oavsett var vi bor, religion, hudfärg, etnicitet.
UTAN RASISM och FRÄMLINGSFIENTLIGHET
© Copyright 2014 - Helsinglandmotrasism.org